Atur Cara

Peka Bahasa DBP

Petang ini akaun Twitter DBP ada mengeluarkan satu lembaran Peka Bahasa yang mana aku tertarik dengan perkataan atur cara. Aku terfikir, mengapa atur cara dijarakkan tetapi pengaturcaraan dirapatkan. Adakah kerana imbuhan peng-...-an tersebut menyebabkan perkataan pengaturcaraan tidak boleh berdiri dengan sendiri dan perlu dirapatkan menjadi satu perkataan. Tetapi jika imbuhan tersebut hanya peng- sahaja dia masih boleh berdiri dengan sendiri sebagai contoh kes ini, pengatur cara.

Dewan Bahasa Edisi Keempat

  • Jadual pelbagai acara (kegiatan dsb) yg telah ditetapkan utk dilaksanakan (biasanya dlm sesuatu upacara, persidangan, persembahan, dll)
  •  (Komp) urutan arahan berkod yg dimasukkan ke dlm komputer yg membolehkan data diproses (oleh komputer); pengaturcaraan (Komp) proses membuat atur cara komputer
  • Pengatur cara 1. orang yg mengendalikan sesuatu majlis; 2. (Komp) orang yg menganalisis sesuatu masalah dan menulis atur cara supaya data yg berkaitan boleh di-proses oleh komputer.

Kes yang sama adalah mudah cara, pemudah cara, pemudahcaraan. Sungguh benar, tatabahasa aku dah karat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.