Akuarium: Pam Udara

akuarium

Adakah pam udara diperlukan ke dalam setiap jenis akuarium dan apakah tugas sebenarnya di dalam ekosistem akuarium?

Tugas utama pam udara adalah untuk membekalkan oksigen terlarut yang amat penting dan diperlukan ke dalam air untuk digunakan oleh ikan ataupun hidupan akuatik yang lainnya untuk bernafas. Tidak dinafikan ada sesetengah ikan terutamanya ‘ikan kampung’ seperti puyu dan sepat mampu untuk mengambil oksigen secara terus daripada permukaan air tetapi kadar oksigen terlarut di dalam air yang mencukupi juga adalah penting untuk memastikan ekosistem akuarium tersebut berjalan dengan selamat. Ini kerana di dalam akuarium bukan hanya ada ikan sahaja tetapi lebih daripada itu.

Kadar oksigen terlarut sebenarnya tidak sama antara satu ekosistem dengan ekosistem yang sama. Boleh berubah di atas beberapa sebab seperti tekanan udara dan suhu air.

Suhu Air

Semakin tinggi suhu air, semakin kurang oksigen terlarut di dalam air. Apabila kita lihat dalam konteks ekosistem akuarium di Malaysia dengan suhu yang sekitar 28-30 darjah Celsius, boleh kita mengatakan bahawa kandungan oksigen terlarut di dalam air agak rendah berbanding mereka yang menggunakan penyejuk yang akan merendahkan suhu air kepada 25 darjah Celsius. Antara kaedah yang boleh di buat dalam meningkatkan oksigen terlarut di dalam akuarium adalah dengan menggunakan pam udara.

Pam udara secara mekanikal akan mengepam udara masuk daripada luar ke dalam akuarium yang dibantu dengan batu angin. Batu angin akan mengecilkan saiz udara secara individu yang akan meningkatkan luas permukaan udara yang terdedah kepada air dan membantu meningkatkan kadar kelarutan oksigen ke dalam air.

Tetapi untuk menjawab adakah semua ekosistem akuarium memerlukan pam udara, jawapannya bergantung kepada beberapa keperluan seperti:

  • Jumlah hidupan
  • Jumlah pokok hidup
  • Jumlah bahan organik mereput
  • Pergerakkan air

Jumlah Hidupan

Jumlah hidupan fauna di dalam sebuah akuarium amat mempengaruhi keperluan pam udara di dalam akuarium. Ini kerana setiap hidupan di dalam akuarium memerlukan oksigen untuk hidup. Walaupun bukan ikan, tetapi udang, siput, ketam, cacing dan bakteria juga memerlukan oksigen terlarut untuk terus hidup. Maka jika ikan sering dilihat hanya duduk di atas permukaan air untuk menghirup udara daripada luar maka dicadangkan untuk menggunakan pam udara.

Tetapi bergantung kembali kepada jenis ikan. Ada ikan yang memang suka bermain di atas permukaan air seperti guppy.

Jumlah Pokok Hidup

Pokok hidup dapat membantu dalam menghasilkan oksigen terlarut di dalam air semasa proses fotosintesis. Jika akuarium tersebut mempunyai kadar pokok hidup yang mencukupi, pam udara tidak diperlukan kerana oksigen terlarut sudah cukup banyak tetapi kembali semula kepada suhu air, kemungkinan walaupun pokok hidup ada dalam kuantiti yang banyak namun oksigen terlarut tidak dapat di simpan di dalam air disebabkan suhu air yang tinggi.

Dalam kes ikan yang tidak sesuai diletakkan pokok hidup seperti ikan emas, maka pam udara adalah amat penting. Boleh dikatakan sebagai wajib.

Jumlah Bahan Organik Mereput

Dalam bahasa paling mudah, tahi ikan atau daun pokok yang mati. Semua ini adalah bahan organik yang mereput. Apabila sesuatu bahan mereput, oksigen diperlukan. Jika tidak proses reputan tersebut tidak menjadi dengan lancar. Perkara ini dapat dikurangkan dengan membuat selengaraan yang kerap untuk membuang bahan organik keluar daripada akuarium. Bahan organik mereput yang tinggi juga akan meningkatkan kehadiran ammonia dan CO2 yang tinggi di dalam air dan akan mengancam keselamatan hidupan akuatik.

Ini juga dapat dibantu dengan mempunyai filter yang bagus.

Pergerakan Air

Pergerakan air merujuk kepada pergerakan air di permukaan dan juga di bawah permukaan air. Tujuannya adalah dengan mendapat pergerakan permukaan air yang baik, kebarangkalian untuk oksigen terlarut hadir adalah lebih tinggi daripada permukaan air yang tidak bergerak. Dan pergerakan air di bawah permukaan air adalah untuk menyebarkan oksigen terlarut tadi kepada keseluruhan akuarium. Pergerakan air boleh dibantu dengan menggunakan lily pipe atau menjadikan pengeluaran air daripada filter diletakkan di permukaan air.

Kesimpulan

Oksigen terlarut adalah penting kepada hidupan akuatik. Memastikan oksigen terlarut mencukupi adalah penting untuk memastikan hidupan akuatik tidak mati.

Akuarium: Kitaran Nitrogen

akuarium

Kitaran nitrogen adalah perkara yang paling penting dalam mana-mana ekosistem akuarium sama ada air tawar mahupun air masin. Kerana tanpa kitaran nitrogen yang lengkap, ekosistem asas untuk menjamin kemampuan ikan untuk hidup akan terjejas sama ada dalam jangka masa pendek mahupun panjang. Aku akan cuba menerangkan secara apa itu kitaran nitrogen dan apakah proses yang berlaku disebaliknya.

Ammonia

Apabila berkata tentang akuarium dan ikan kita tahu bahawa ikan makan dan hasil akhirnya adalah tahi ikan. Tahi ikan adalah antara sumber utama ammonia di dalam akuarium. Ammonia ini sebenarnya adalah amat bertoksik kepada ikan mahupun udang. Ammonia di dalam akuarium mempunyai dua keadaan:

Ammonia (NH3)

Ammonia adalah suatu kompaun yang mempunyai 1 molekul hidrogen dan 3 molekul nitrogen membentuk NH3. Asalnya dalam bentuk gas yang tidak berwarna tetapi mempunyai bau yang busuk. Ammonia dalam bentuk ini adalah yang paling bahaya kepada hidupan akuatik.

Ion Ammonium (NH4+)

Ammonium pula adalah ammonia yang telah mempunyai satu hidrogen tambahan dan menyebabkan dirinya mempunyai caj positif menjadi NH4+. Walaupun ammonium dianggap sebagai kurang bertoksik berbanding ammonia tetapi kehadirannya di dalam akuarium adalah masih membawa bahaya kepada haiwan akuatik jika dalam dos yang tinggi.

Kedua-dua jenis ammonia ini boleh masuk ke dalam akuarium melalui beberapa jalan seperti contoh:

Makanan

Makanan ikan mempunyai protin yang mana apabila dimasukkan ke dalam akuarium dan tidak dimakan oleh ikan ianya akan dirungkaikan oleh bakteria heterotropic dan akan mengeluarkan ammonia. Perkara ini adalah dianggap sebagai punca kematian ikan nombor satu di dalam akuarium terutamanya untuk pengguna permulaan apabila pengguna tidak menyedari masalah pemberian makanan berlebihan kepada ikan.

Disebabkan perkara ini, jadual pemakanan dari segi kuantiti hidangan dan kekerapan hidangan perlu diambil kira. Jika diteliti, kebanyakkan pengeluar makanan ikan mengesyorkan untuk memberikan jadual pemakanan kerap tetapi dengan kuantiti yang kecil untuk mengelakkan masalah ‘ammonia spike’ ini berlaku.

Bahan kumuhan

Ikan mengeluarkan ammonium secara terus daripada badannya tidak seperti manusia yang menukarkannya kepada bentuk yang kurang toksik iaitu urea. Ikan mengeluarkannya disebabkan bahan ini adalah toksik kepada diri mereka.

Sebaiknya nilai ammonia dan ammonium di dalam akuarium adalah serendah yang mampu iaitu 0 ppm (part per million). Jika tidak, kitaran nitrogen di dalam akuarium tersebut dianggap tidak sempurna dan amat tidak di galakkan untuk memasukkan sebarang hidupan akuatik terutamanya ikan dan udang dalam tempoh masa tersebut untuk mengelakkan kematian.

Nitrosomonas

Seperti yang diketahui, ammonia dan ammonium adalah tidak baik untuk hidupan akuatik, maka alam semula jadi mempunyai proses khusus untuk menukarkan ammonia tersebut kepada bentuk yang kurang bertoksik iaitu nitrit (NO2). Tugas untuk menukarkan ammonia kepada nitrit ini diberikan kepada bakteria berjenis nitrosomonas.

Bakteria nitrosomonas adalah satu genus bakteria yang akan “memakan” ammonia dan menukarkannya kepada nitrit.

2NH4+ + 3O2 → 2NO2 + 2H2O + 4H+

Nitrobacter

Setelah kerja-kerja menukarkan ammonia kepada nitrit dilakukan oleh bakteria nitrosomonas, kerja tersebut diteruskan pula oleh baketeria dalam genus nitrobacter. Bakteria ini akan “memakan” pula nitrit tersebut untuk ditukarkan kepada nitrat (NO3)

Walaupun nitrit tidak setoksik ammonia tetapi disyorkan untuk memastikan tahap nitrit juga serendah yang mungkin 0ppm jika mahu memasukkan sebarang hidupan fauna.

2NO2 + O2 → 2NO3

Setelah nitrat dikeluarkan, barulah tumbuhan boleh menggunakan nitrat ini sebagai sumber nitrogen atau baja.

Masalah Nitrat

Masalahnya nitrat ini tidak boleh digunakan oleh haiwan akuatik, dan nitrat juga tidak boleh hilang begitu sahaja. Dalam kuantiti banyak tinggi akan menjadi toksik kepada hidupan fauna. Disebabkan itu amalan penukaran air (water change) mengikut jadual diperkenalkan untuk mengeluarkan jumlah nitrat yang ada di dalam akuarium menjadikannya dalam julat yang boleh diterima (>20 ppm)

Pada isu yang akan datang kita akan cuba mengupas tentang water change.

Bagaimana untuk mempercepatkan kitaran nitrogen?

Ada beberapa kaedah yang boleh digunakan antaranya:

  1. Menambah nitrosomonas dan nitrobacter ke dalam akuarium. Sebagai contoh produk ADA Bacter & API Quick Start.
  2. Menggunakan air akuarium yang telah sempurna kitaran nitrogennya.

Kedua-dua kaedah ini tujuannya sama, untuk menambah nitrosomonas dan nitrobacter ke dalam sistem akuarium baru. Tetapi kedua-duanya mempunyai satu persamaan yang penting. Air yang digunakan perlulah tiada klorin. Jika tidak, bakteria tersebut akan mati.

Bagaimana untuk mengetahui bacaan Ammonia, Nitrit dan Nitrat.

Anda boleh mengetahui bacaan yang lebih jitu dengan menggunakan penunjuk yang boleh dibeli seperti API test kit untuk mengesan kehadiran ammonia, nitrit dan nitrat di dalam akuarium anda.

Jika boleh tanya dahulu kedai akuarium anda adakah mereka mempunyai khidmat untuk memeriksa perkara ini kerana set ini tak murah dan selalunya hanya digunakan pada permulaan sahaja.